Go to Top

Inviterer til seminar


Det årlige FORF seminaret finner sted i Oslo helgen 19. - 20. november.

Her følger et utdrag fra programmet:

Fremtidens redningstjeneste
Hva må til for at vi skal være gode nok?

Erfaring fra redningsaksjoner
Samvirke og søksplanlegging

Samhandlig hund og redningsmannskap
Går vi i veien for hverandre?

Det vil i år også inviteres til et eget LRS seminar for de frivilliges representanter til lokal redningssentral. Egen invitasjon til dette kommer.

Fullstendig program blir utsendt så snart dette er klart.

Invitasjonen finner du her .

Praktisk informasjon:
Tid: Fredag 19. november klokken 17.00 til Lørdag 20. november klokken 13.00
Sted: Norges Røde Kors, Hausmannsgate 7, Oslo
Overnatting og reise: Deltagere eller deltageres organisasjon ordner selv med overnatting og reise. FORF vil i etterkant refundere inntil 2000 kroner per deltager, etter regning. Dette gjelder for de første 60 påmeldte.
Påmelding: Påmelding til sekretariatet i FORF på e-post: [email protected], innen 31. oktober.
Spørsmål: Kan rettes til sekretariatet på e-post: [email protected], eller telefon 93459282