Go to Top

Pasienter utenfor asfaltert vei skal ha god og riktig behandling!


Norsk Folkehjelp ser en markant økning i antall pasientoppdrag utenfor vei og vi har derfor hatt fokus på å øke kompetansen innenfor dette området. Gjennom midler Norsk Folkehjelp har fått fra ExtraStiftelsen har vi kunnet utviklet et fagutviklingsprogram, tiltakskort og standardisert utstyrsbehovet for slik innsats.

Vi jobber nå med å lage prosedyreverktøy lik den de bruker i den prehospitale tjenesten.  Disse prosedyrene skal danne grunnlaget for en liten «bok» som våre mannskap kan ha med seg ut på oppdrag.

Det er også laget en standardisert sekk som er valgt ut og utstyrt med tanke på disse oppdragene.  Det er ofte lang og vanskelig transport både fra og til vei og utstyrspakken bærer preg av dette.  

Norsk Folkehjelp håper at flere kan få faglig utvikling og at dette kan føre til at vi får nasjonale standarder som sikrer alle pasienter en kvalitetssikret behandling.