Go to Top

Samfunnssikkerhetsprisen for 2013 til FORF


Samfunnssikkerhetsprisen 2013

Prisen ble delt ut under konferansen Samfunnssikkerhet i Oslo 3.februar. Styreleder i FORF, Odd Kulø tok i mot prisen og takket på vegne av alle frivillige.

FORF er stolt av å ha mottatt denne utnevnelsen og understreker at vi snakker på vegne av alle de operative, trente mannskapene som hver eneste dag rundt om i Norge er med på å gjøre samfunnet vårt til et sikrere sted. Både i redningstjenesten, men også i generell beredskap og forbyggende sammenheng.
 
I begrunnelsen for tildelningen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sies om FORF:
                            
FORF er paraplyorganisasjonen for den frivillige redningstjenesten i Norge. Organisasjonen opptrer på vegne av et bredt register av aktører som er engasjert i den norske redningstjenesten som bistår innenfor redning i sjø, på land og i luften.
 
FORF tildeles samfunnssikkerhetsprisen 2013 for sitt bidrag til økt forståelse for verdien av en frivillig redningstjeneste. FORF synliggjør frivilligheten i Norge, som vi er avhengig av både innen redning og beredskap.
Den frivillige redningstjenesten i Norge er en unik ressurs på mange måter. Den er frivillig, lokalt forankret og utgjør en landsomfattende robust redningsressurs i hele Norge. Det legges ned et enormt engasjement gjennom hele året – med et bredt fokus – både gjennom søks- og redningsoppdrag, forebyggende tiltak, ungdomsarbeid og beredskap fra sjøen til fjellet.
For at FORF skal kunne fortsette sitt gode arbeid kreves det bred kunnskap om, og forankring av, redningstjenesten i befolkningen. Det er derfor viktig at storsamfunnet anerkjenner og verdsetter deres innsats for å ivareta og forbedre samfunnssikkerheten i Norge.
Ved å gi samfunnssikkerhetsprisen til FORF, håper DSB det vil bidra til at organisasjonen vil få økt oppmerksomhet rundt sitt virke – og bidra til at FORFs gode arbeid vil fortsette også i fremtiden.
FORF er 20 år i år.