Go to Top

Prosjekt - Varsling og respons


FORF ber om kandidater til arbeidsgruppe som skal se på varsling og respons i forbindelse med redningsoppdrag.

Når noen blir meldt savnet og det er grunnlag for å iverksette en redningsaksjon er det viktig at nødvendige og tilstrekkelig med ressurser varsles så tidlig som mulig. En rekke tilbakemeldinger til FORF, samt spørreundersøkelsen til alle frivilliges representanter i LRS tyder på at det eksisterer en rekke utfordringer på dette området. Dette ønsker FORF å gjøre noe med.

Nasjonal anbefaling
FORF ønsker å bidra til at det i fremtiden blir større grad av standardisering i forhold til situasjonsbedømmelse og utalarmering av ressurser. Vi tror dette kan løses gjennom at det utarbeides en nasjonal anbefaling for varsling og respons. FORF ser for seg at Nasjonalt redningsfaglig råd (NRR) vil være en naturlig arena for å forankre et slikt dokument. En slik veileder bør blant annet inneholde standard varslingsprosedyre ved:
- Snøskredulykker
- Savnet person
- Drukningsulykker
- Klatreulykker

Nedsetter arbeidsgruppe
FORF ønsker å kunne ta saken opp i NRR, men tror det vil være nyttig dersom noen har gjort et forarbeid før saken kommer så langt. I den forbindelse ønsker FORF å nedsette en arbeidsgruppe for å kartlegge utfordringer og komme med innspill til mulige løsninger. Dette er også forankret i FORF sin handlingsplan for 2010.

Ønsker kandidater
I den forbindelse ønsker styret i FORF å invitere medlemsorganisasjonene til å komme med kandidater til en arbeidsgruppe som skal se på problemstillinger knyttet til dette. Styret i FORF vil oppnevne en gruppe bestående av 3-5 ressurspersoner som det er tenkt skal se på følgende:
- Kartlegging og beskrivelse av utfordringer
- Forslag til tiltak/løsninger

Det er viktig at kandidatene har god kjennskap til redningstjenesten generelt og frivillige spesielt, og at de har kapasitet og motivasjon til å delta i en slik arbeidsgruppe.

Forslag til kandidater kan sendes til FORF på e-post [email protected] , innen 15. juni. Spørsmål kan rettes til sekretariatet på samme e-post adresse, eller på telefon 934 59 282