Go to Top

Speidernes Beredskapsgruppe

Speidernes beredskap har som formål å utføre
redningstjeneste og annen samfunnsnyttig tjeneste som en
del av sitt ordinære speiderarbeid. De viktigste oppgavene
er å øke medlemmenes kompetanse innen beredskap og
redning, gjennom et aktivt friluftsliv og trening i førstehjelp,
søk og redning, Beredskapsgruppene skal være en beredskapsaktør
i sitt politidistrikt og bidra til økt beredskaps -
kompetanse i grupper, krets og forbund gjennom kurs og
deltakelse på arrangementer for speidere, rovere og ledere.
 
Ressurser i redningstjenesten
Speidernes beredskapsgrupper sine medlemmer er rover -
speidere (over 16 år) og speiderledere med mange års
erfaring i friluftsliv og speiderferdigheter. Vi har medlemmer
som kan ta vare på seg selv, hjelpe andre og lede andre. Vår
beredskap knytter seg primært til alle typer søk (vann, barmark,
høyfjell og vinter) og transport av pasienter til bilvei.
Vårt mål er og ha en beredskapsgruppe i hvert politidistrikt.
 
Utdanning
Norges speiderforbund og Norges KFUK og KFUM
speidere har et omfattende treningsprogram innen friluftsliv,
beredskap og ledertrening som Speidernes beredskapsgrupper
bruker. I tillegg har beredskapsgruppene egne fagkurs på flere
nivå innen førstehjelp, søk og redning.
 
Vi jobber aktivt for at alle voksne skal være alltid beredt i samfunnsoppgaver innen beredskap.Les mer på: www.speidernesberedskap.no