Go to Top

Medlemsorganisasjoner

FORF er en paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner som har sitt virke i redningstjenesten.

For å bli tatt opp som medlem i FORF kreves det at organisasjonen er aktivt engasjert i den norske redningstjenesten. Organisasjonene skal videre dekke en betydelig del av landet, og de skal ha en demokratisk struktur. Den innsatsen som utøves for redningstjenesten skal være på frivillig basis, og uten økonomisk gevinst. Les mer om vilkårene for medlemskap i FORF i vedtektene.

Per 2016 er det syv organisasjoner som er medlem av FORF. Du finner mer informasjon om de ulike medlemsorganisasjonene i menyen.

Det er også en pdf versjon av FORF brosjyren , som blant annet presenterer medlemsorganisasjonene.